Bilgi Ve Yarışma Oyunu 1 / Zeka Oyunları Orijinal fiyat: €29.90.Şu andaki fiyat: €17.99.
Back to products
Bütün Beyinli Çocuk Orijinal fiyat: €14.99.Şu andaki fiyat: €9.99.

Yazmayı Güçlendirme Seti 1. Kademe

26.55

YGS sistemi nasıl çalışır?

Sembolik öğrenmede ilk aşama harflerin tanınmasıdır. Daha sonra öğrenen kişinin hiç bir eksiğini bırakmadan, sembollerin pekiştirilmesi ve etkin bir şekilde zihne yerleştirilmesine yardımcı olunması gerekir. Bu sistemle geçmişte zayıf olarak öğrenip sınıf atlayan öğrencilerde dahil olmak üzere en temel noktadan bütün eksiklikler giderilmeye çalışılır. Semboller artık o kadar pekişir ki görsel algı, görsel dikkat ve ayrımlaştırma becerileri de artar. Bu sayede okuma yazma esnasındaki teklemeler ve tutukluklar giderek azalır. Yazma öğrencinin sevmediği ve zorlandığı bir faaliyet olmaktan çıkarılabilir. Bu sistem ile dikkatin devam etmesi, bir konuya odaklanması, farklı duysal yollar kullanılarak algı sistemlerinin çalışması ve sonuç olarak öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır
Yazma problemleri ve yazma güçlüğü niçin oluşur?

Okuma-yazma esnasında görülen sembollerin sinir sisteminde tam olarak algılanmaması veya bazılarının eksik ve yanlış algılanması okuma-yazma bozukluklarına yol açabilir. Yanlış okuma-yazmalar çoğalır, okuma-yazma davranışı keyifsiz, sıkıcı bir hale gelir. DSM-IV (diagnostic and statistical manual of mental disorders, American Psychiatric Association, Fourth Edition, Washington, 1994) sınıflamasında öğrenme bozuklukları sınıfında yer alan “yazma güçlüğü” tanımlanmaktadır. Bu açıdan okuma-yazma güçlüğü bir öğrenme güçlüğü şeklinde ele alınıp bireysel eğitim ve danışmanlık mutlaka uygulanmalıdır.

YGS’nin farklılığı nedir? Nasıl el yazısını güçlendirmektedir.

Bu sistemi çalışmaya başlayan kişilerin görsel dikkat farklı şekillerde uyarılmakta, görsel algı ve işitsel algının birlikte kullanılması ile harfler yani semboller daha kolay öğrenilmektedir. Sistemin temelinde işitsel algı sisteminin görsel algı sistemini desteklemesi ve yazma konusunda motor becerilerin kazanılması hedeflenmiştir. Klasik olarak öğrenme metodlarından farklı olarak bu sistemde bir çok algı sistemi kullanılarak öğrenme kalıcı hale gelmektedir. Sembolleri yani harfleri öğrenemeyen çocuklar bu sistemle bu sembolleri daha kolay öğrenmekte ve kolay kolay unutmamaktadırlar. Okuma yazmanın temeli olan semboliköğrenmede farklı algı sistemleri aktif olarak kullanılırsa başarılı sonuç alınır. Öğrenmede en temel prensip öğrenci için doğru yolu bulup o yoldan en kestirme ve kısa sürede öğretmeyi sağlamaktır. Okumak ve yazmak isteyen öğrenci bir çok sembolü ses karşılıkları ile birlikte öğrenmek zorundadır. Özellikle türkçe gibi çok ekli dillerde öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliğiyaşayan öğrenciler bu sembolleri öğrenmekte zorluk çekebilmektedir. Bazı benzer semboller b-d, m-n, i-j, s-z, l-ı, bu öğrencilerde karmaşa oluşturmaktadır.

Hızlı okuma-yazma için ne gerekir? Hızlı okumak için görme alanına giren bu sembollerin hemen algılanması beyinde doğru bir şekilde kodlanması ve okuma-yazma olarak dışa vurulması gerekmektedir. Giriş-entegrasyon-depolama ve çıkış aşamaları bu esnada olur. Okuma-yazma güçlüğü çeken öğrenciler okuma-yazmayı sevmezler ve bu tür aktiviteler onlar için çok sıkıcı olabilir. Sınıfta sesli okumak, bir sayfaya yazı yazmak onlar için korkutucu bir olaydır, okuma-yazma esnasında sık sık hata yaparlar ve benzer sembolleri ayırt etmekte zorluk çekerler. Bu açıdan YGS sayesinde öğrencilerin algı sistemleri bol tekrar, farklı duyular ve orjinallik ön plana çıkarılarak yapılandırılmış bir eğitim seti ile çalıştırılmaktadır. YGS’nin avantajı yapılandırılmış, aktif, sıkıcı olmayan çocukların ruh dünyasına göre hazırlanmış bir sistem olmasıdır.

YGS’nin başka ne faydası vardır?
Bu sistem el yazısını güçlendirmenin yanı sıra dikkatin artışına, masa başı çalışma performansının artmasına, derslere ilginin artmasına, sorumluluk ve görev bilincine, zamanın etkin kullanımına, planlama kabiliyetinin artmasına, sorumluluk ve görev bilincine, zamanın etkin kullanımına, planlama kabiliyetinin artmasına yardımcı olabilir.
YGS de niçin seslerin fonetik uyumları esas alınmıştır.

Öğrenmede esas olarak ses temelli eğitim uygulamaları başarılı sonuç vermektedir. Ayrıca dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü olan çocuklar bu sistemle çok daha iyi bir şekilde öğrenmektedir. Onların algı sistemleri onlara uygun bir yoldan çalıştırılmakta ve daha kolay bir öğrenme sağlamaktadır.

YGS hangi kurumlarda uygulanabilir?

Bu sistem ister evde anne baba tarafından ister bir öğretmen veya eğitici tarafından uygulansın yararlı olmaktadır. Yeter ki bu sistemin nasıl uygulandığını iyi bilinsin ve eğitim esnasında pedagojik kurallara dikkat edilsin. Bu kuralları bilen yani pedagojik formasyonu olan kişilerin bunu uygulaması çok daha başarılı sonuçlar verir. Kurumsal uygulamalarda ister ilköğretim okulları, ister eğitim ve rehabilitasyon merkezleri hemen her eğitim ve danışmalık kurumunda bunlar uygulanabilir.

YGS çalışma ortamı nasıl olmalıdır?

Gürültüsüz, fazla ve az ışık olmayıp yeterince ışık alan bir ortam olmalıdır. Mümkünse bir masa etrafında öğrenci ve eğitimci oturmalıdır. Eğitimci ve öğrencinin dikkatini dağıtacak eşyalar bulunmamalıdır. sınıf ortamı, eğitim odası, çalışma odası bunun için idealdir. Çalışma esnasında sıkılma ile birlikte bir miktar mola verilebilir. Eğitimcinin sürekli olarak motivasyonu canlı tutması ve öğrenciyi iyi yönlendirmesi gerekir.

YGS kitaplarının içeriğinde neler vardır?

Sembollere ait resimler, harf, hece ve kelime alıştırmaların olduğu yüzlerce alıştırma tabloları hazırlanmış olup ses temelli sisteme göre yapılandırılmıştır. İşitsel algı ve dikkatin devreye girdiği işitsel çalışma tabloları, yazı yazarak sembollerin pekişmesini sağlayan yazma tabloları, hecelerin eklenmesi ile oluşan kök, ek şeklinde tablolar, el kaslarını kuvvetlendiren çizgi çalışmaları, okuma cümleleri, harflerin çizim yönünü gösteren çalışmalar, eğlenceli yazma ve el yazısı egzersizleri.

Kitabın uygulanışı

A) Sesleri Tanıyalım

Eğitim alan kişiye öncelikli olarak tanıtılacak harf hakkında bilgi verilir.

1- Seslerin ön tanımı

Örneğin “E” harfini tanıtan kişi bu harf hakkında öncesinde bazı merak uyandıracak bilgiler verebilir. Bu bilgileri sesleri tanıtan resimlere bakarak oluşturabilir, alt kutucuktaki bilmece ve bilgilerden faydalanabilir veya kendiniz bazı bilgilerinizi kullanabilirsiniz. mesela eldiven en çok hangi harfe benzer gibi. Bu meraktan sonra;

2- Seslerin sembollerinin tanımı

Öğrenen kişi “E” harfinin sembol resimlerine bakar. Bir kaç kez ses tekrarlanır burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu harflerin sadece ses olarak tanıtılmasıdır. Yani “k” harfinin telafuzu kk şeklinde olmalı kesinlikle “ke” denmemelidir. Veya “s” sesinin tanımı kesinlikle “ss” şeklinde olmalı “se” denmemelidir. öğrenme farklılığı yaşayan çocuklar yanlış algılayarak s harfini se şeklinde yazabilir. bu nedenle sadece sesler ağızdan çıktığı gibi telafuz edilmelidir.
3- Pekiştirme

Kalem ile “E” harfinin üzerinden geçilir. Boyama kalemi varsa boyamada yapılabilir. Boyama yapacak öğrencinin en fazla 7-11 yaş arasında olması uygundur. Yaşı büyük olanların boyama yapması uygun olmaz. Burada harflerin çizim yönü ve kalem tutma şekli oldukça önemlidir.

4- Öğrenmenin netleşmesi

Eğitimci 3 kez ses olarak söyleyerek kalem ile sembolün üzerinden tekrar geçer. Burada tekrar vrugulanması gereken dikkat edilecek konu çocuklara harfler mutlaka ses olarak öğretilmelidir.

Eğitimci mutlaka pozitif yaklaşmalıdır. Öğrenen kişye eleştirel, negatif tutum asla olmamalıdır. Unutmayınız eğitimin kalitesi eğitimcinin kalitesi ile yükselir. Özellikle motivasyonu arttıran, teşvik edici, güzel bir ses tonu ile eğitim uygulanmalıdır.

B) Ses, hece ve kelime alıştırma tabloları

Öğrenci her kitapta onlarca bu taplodan görecektir.

1- Bu tablolar önce eğitim veren kişi tarafından yüksek sesle okunur bu esnada öğrenen kişi kalem ile bu sesleri tablodan takip eder.

2- Daha sonra ilk satırdan başlamak kaydı ile öğrenen kişi uygulamayı yaptığında sağ taraftaki yuvarlağa onay işareti konur.

3- Tablo bittikten sonra bir tekrar yapılmış olur ve sonra öteki sayfaya geçilir.

4- Bir sonraki çalışma seansında (genellikle ikinci gün) eğer yatay çizilmiş hatalı bir işaret varsa o tekrar çalışılır. Başarılı olan yerlerde tekrar çalışmaya gerek yoktur.

Önemli Not: Tablolarda ilk seansta bir tekrar yapılır. Öğrenen kişi bilemese bile bilemediğini gösteren bir çizgi konarak bir sonraki satıra geçilir. Ertesi seansta tekrar edilir. Bir sonraki seansta yine tekrar edilir. Üç tekrarda hala başarı onayını alamamışsa dördüncü tekrarda sadece başaramadığı satırlar dikkate alınır.
Öğrenen kişiler seans içerisinde ne kadar ilerlerse o kadar gidilebilir. Ortalama seans süresi 20 dk ile 1 saat arasında değişebilir. Aynı gün bir saat ara ile tekrar çalışma yapılabilir.

C) İşitsel çalışma tablolarının uygulanışı

İşitsel çalışmada eğitimci o zamana kadar gelinen sayfalarda öğrenen kişinin bilemediği sembol, hece, kelimelerin işitsel algı kullanılarak tekrarlanması ve pekiştirilmesi sağlanır.

D) Yazı çalışma tablolarının uygulanışı

Eğitimci, öğrencinin bilemediği sembol, hece ve kelimeleri bu tablonun en üstüne yazar. Daha sonra öğrenci bu yazılanları aşağıya kadar tekrar tekrar yazarak o sütunu tamamlar.

E) Kök-ek çalışmaları

Türkçe’nin ekli bir dil olduğunu unutmamak gerekir. bu açıdan bakıldığında köklerin ek hecelerle farklı kelimelere dönmesi ayrıntılı olarak örneklerle gösterilmiştir. Bu çalışmaların bitirilmeside alıştırma tabloları gibidir. Doğru okuyan ve yazan bir öğrenci o egzersiz sayfasını bitirebilir.

F) Cümle okuma çalışmaları

İlk kitaptan itibaren göreceğiniz bu çalışmalar öğrenen kişilerin öğrendiklerini uygulamaları için mükemmel bir uygulama alanı oluşturmaktadır. bu sayede öğrenciler okumanın tadına varmakta, okudukça kendilerine karşı güvenleri artmaktadır. Belli sayfalardaki bu okuma alanları öğrenen kişilerin okuyup bir kez okuduktan sonra geçtikleri bir çalışmadır. Üç tekrara gerek yoktur.

G) Bulmacalar
Çalışmalarda öğrenen kişileri monotonluktan kurtarmayı ve eğlenceli bir şekilde öğretmeye devam eden çalışmalardır. Bu çalışmalar öğrencinin motivasyonunu oldukça etkileyen çalışmalardır.

H) Boşluk Doldurmaca

Bu tabloda çocuğun öğrendiği harf, hece ve kelimeyi pekiştirmesi sağlanır. özellikle ilk kitaptan itibaren olan bu alıştırmada öğrenci öğrendiklerini kelime ve cümle içinde kullanmayı özellikle eğikyazıda önemli olan harfleri birleştirmeyi öğrenir

Dil Türkçe
Kâğıt Cinsi 1. Hamur
Cilt Tipi Ciltsiz
Basım Yeri İstanbul
Yayın Tarihi Mayıs-2016
Baskı Sayısı 1. Baskı
Sayfa Sayısı 160
Ölçü 19×26 cm
Barkod 9786059705080

Yazar

1 adet stokta

Kategoriler:
0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Clear filters

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Yazmayı Güçlendirme Seti 1. Kademe” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir